[Dịch Vụ] Chuyển ảnh thành vector: ảnh cá nhân, người thân

  $35.00 $30.00

  Để có thể liên lạc, book dịch vụ, bạn vui lòng điền thông tin cá nhân, đặc biệt địa chỉ email chính xác.

  Trong ghi chú gửi cho Website, bạn vui lòng chèn link ảnh (ảnh có độ phân giải cao sẽ cho ra sản phẩm đẹp hơn) và bất kỳ yêu cầu nào khác, càng chi tiết càng tốt nhé.

  Mình sẽ liên lạc trong vòng 24 tiếng để xác nhận dịch vụ và hẹn thời gian gửi sản phẩm nhé.

  Refund: nếu website chậm liên lạc trong 24 tiếng, mình sẽ refund 100% vào tài khoản mà bạn đã gửi tiền.

  Giá tiền: Lưu ý giá tiền đơn vị là AUD $ (Đô Là Úc)