Wife G3 character – CTA3 and CTA4

$1.50

Nhân vật Wife G3 Character phù hợp với vai vợ Châu Á cho phần mềm Crazytalk Animator 3 hoặc Crazytalk Animator 4

  • Nhân vật có đầy đủ các sprite thay thế cho tay, miệng mắt
  • Nhân vật đầy đủ các biểu cảm cần thiết cho đoạn phim hoạt hình của bạn

Giá tiền: Lưu ý đơn vị tiền là AUD $ (Đô La Úc)